NUMER DLA UCZESTNIKÓW RAJDU – WYRYPA GÓR SUCHYCH

23 stycznia 2020

Tak będzie wyglądał numer dla uczestników rajdu, będzie na nim miejsce na pieczątkę na punkcie kontrolnym. Jak będzie wyglądać pieczątka ? Tak jak na numerze. Osoby z numerem i stemplem będą mogły otrzymać na końcu rajdu certyfikat i pamiątkowy medal.